รัฐเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานรับค่าจ้างใหม่

รัฐเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานรับค่าจ้างใหม่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากมติการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างเมื่อวันที่ 17 ม.ค.ที่ผ่านมา เพื่อกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี 2561 ปรับขึ้นค่าจ้างทั่วประเทศตั้งแต่ 5-22 บาท อ่านข่าวที่นี่ ไฟเขียวขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ เพิ่มขึ้นแตกต่างตามพื้นที่

อัตราต่ำสุด 308 บาท ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี และยะลา) อัตราสูงสุด 330 บาท 3 จังหวัด คือ ภูเก็ต ชลบุรี และระยอง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.ที่จะถึงนี้

ส่งผลให้นายจ้างและสถานประกอบการต้องรับมือกับต้นทุนที่สูงขึ้น พร้อมกับหาวิธีลดต้นทุนในส่วนอื่นหรือต้องเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้มากขึ้น ในส่วนของ กพร. จึงดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนนำมาตรฐานฝีมือแรงงานและอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ มาเป็นกลไกขับเคลื่อน เพื่อให้สถานประกอบการมีพนักงานที่มีศักยภาพ เพิ่มผลผลิตได้มากกว่าเดิมและมีคุณภาพในการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

โดยมีมาตรการจูงใจด้านภาษี สามารถนำค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อการฝึกอบรมให้กับพนักงานไปลดหย่อนภาษีได้ 100% โดยในปี 2561 มีเป้าหมายดำเนินการกว่า 3.5 ล้านคน ดำเนินการไปแล้วกว่า 1.3 ล้านคน และมีโครงการให้กู้ยืมจำนวน 70 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นเงินให้กู้แบบไม่มีดอกเบี้ย 

ทั้งนี้ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเห่งชาติ จะเป็นอีกกลไกหนึ่งที่สามารถช่วยให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้ง 2 ฝ่ายได้ เพราะเป็นการวัดความรู้ ความสามารถ ตามทักษะฝีมือ ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฯ จะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 67 สาขา และอยู่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการค่าจ้างเพิ่มอีก 16 สาขา

เรื่องล่าสุดของหมวด ข่าวเศรษฐกิจ / ธุรกิจ

ดูหมวด ข่าวเศรษฐกิจ / ธุรกิจ ทั้งหมด