ม.หอการค้าฯ คาดส่งออกปีนี้แตะ 6.3%

ม.หอการค้าฯ คาดส่งออกปีนี้แตะ 6.3%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงการวิเคราะห์ทิศทางการส่งออกไทยปี 2561 ว่า ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ คาดว่าการส่งออกในปีนี้จะขยายตัวในอัตรา 6.3% คิดเป็นมูลค่า 252,557 ล้านดอลลาร์ 

โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากเศรษฐกิจโลกขยายตัวต่อเนื่อง การปรับโครงสร้างภาษีของสหรัฐ การปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยดีขึ้น สหภาพยุโรปมีการปรับความสัมพันธ์ทางการเมืองกับไทย และการเจรจา FTA อาเซียน-จีน ส่งผลให้ไทยมีโอกาสส่งออกไปจีนได้เพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม หากค่าเงินบาทแข็งค่ากว่าประเทศในภูมิภาคเอเชีย และจีนยังมีการชะลอการนำเข้ายางพารารวมถึงผลิตภัณฑ์ยางจากไทย การส่งออกไทยอาจขยายตัวเหลือเพียง 4% โดยมองว่าค่าเงินบาทในปีนี้จะยังแข็งค่าอย่างต่อเนื่องเฉลี่ย 31.8 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็นการแข็งค่าสุดในรอบ 5 ปี 

แต่หากเศรษฐกิจโลกยังขยายตัวได้ดี ประเทศที่พัฒนาแล้วฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างแข็งแกร่ง และจีนมีการนำเข้าต่อเนื่อง การส่งออกไทยน่าจะขยายตัวได้ถึง 7.9%

เรื่องล่าสุดของหมวด ข่าวเศรษฐกิจ / ธุรกิจ

ดูหมวด ข่าวเศรษฐกิจ / ธุรกิจ ทั้งหมด