เฮดังๆ สนามบินไทยมูลค่าสูงสุดของโลก

เฮดังๆ สนามบินไทยมูลค่าสูงสุดของโลก

เฮดังๆ สนามบินไทยมูลค่าสูงสุดของโลก เกี่ยวกับ ข่าวเศรษฐกิจ

voice tv

สนับสนุนเนื้อหา

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. สูงถึง 1 ล้านล้านบาท (ประมาณ 31,000 ล้านดอลลาร์) สูงที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับผู้ให้บริการสนามบินอื่นๆ

สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า ปัจจุบันมูลค่าตลาดของ ทอท. สูงเป็นอันดับ 1 ของโลก แซงหน้า แอนา (Aena SA) บริษัทผู้ให้บริการสนามบินของสเปน ซึ่งในไทยมีเพียง ปตท. รัฐวิสาหกิจด้านพลังงานยักษ์ใหญ่ที่มีมูลค่าในระดับล้านล้านบาทดังกล่าว

ปัจจัยที่ส่งผลบวกต่อราคาหุ้นและผลประกอบการของ ทอท. เป็นผลจากการขยายตัวของกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งหลั่งไหลเข้ามาในไทย ช่วยให้จำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศและภายในประเทศเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมหาศาล ทำให้ ทอท.มีผลกำไรเพิ่มขึ้นกว่า 75% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

รัฐบาลไทยมีแผนจะใช้งบประมาณราว 165,000 ล้านบาท ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยาน เพื่อรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 68 ล้านคน ภายในอีก 10 ปีข้างหน้า แต่ในระหว่างที่โครงการยังไม่แล้วเสร็จ จะส่งผลให้สนามบินที่อยู่ในความดูแลของ ทอท. ทั่วประเทศประสบปัญหาแออัด และกระบวนการทำงานต่างๆ ล่าช้า โดยยกตัวอย่างกรณีสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ซึ่งมีผู้ใช้บริการสูงกว่าสถิติมาตรฐานที่ระบบรองรับได้ถึง 40%

ส่วนข้อท้าทายอีกประการหนึ่งคือปัญหาการจราจรแออัดและระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณผู้เดินทางจากสนามบินไปยังแหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งที่พักอาศัยในจุดต่างๆ ซึ่งอยู่ในเขตเมือง กระทบต่อการจัดสรรเวลาที่ใช้ในการเดินทางของกรุ๊ปทัวร์ต่างๆ และอาจจะมีผลต่อการจัดการนักท่องเที่ยวเช่นกัน

เรื่องล่าสุดของหมวด ข่าวเศรษฐกิจ / ธุรกิจ

ดูหมวด ข่าวเศรษฐกิจ / ธุรกิจ ทั้งหมด