เครือข่ายความปลอดภัยทางการบิน เผยปี 2017 เที่ยวบินพาณิชย์มีความปลอดภัยสูงสุด

เครือข่ายความปลอดภัยทางการบิน เผยปี 2017 เที่ยวบินพาณิชย์มีความปลอดภัยสูงสุด

เครือข่ายความปลอดภัยทางการบิน เผยปี 2017 เที่ยวบินพาณิชย์มีความปลอดภัยสูงสุด

ปี 2017 เป็นปีหนึ่งที่น่าจดจำสำหรับในหลายธุรกิจ และหนึ่งในธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหนึ่งในนั้นคือ ธุรกิจการบินที่ปี 2017 ถือได้ว่ามีความปลอดภัยอย่างมาก

รายงานจาก เครือข่ายความปลอดภัยทางการบิน (Aviation Safety Network - ASN) เปิดเผยว่า เที่ยวบินพาณิชย์ที่ดำเนินกิจการตลอดช่วงปี 2017 ถือได้ว่า เป็นปีที่มีความปลอดภัยอย่างยิ่ง เนื่องจากปีที่แล้ว ไม่พบเหตุการณ์ประสบอุบัติเหตุขั้นร้ายแรงจากการโดยสารด้วยเครื่องบินประเภทเจ็ต (Jet Airliner) โดยเมื่อเทียบตัวเลขจากปี 2016 พบว่า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 16 ครั้ง และเกิดความสูญเสียมากถึง 303 คน

ทั้งนี้เครือข่ายความปลอดภัยทางการบิน ตั้งข้อสังเกตว่า สาเหตุที่อุบัติเหตุทางการบินเกิดขึ้นน้อยลงนั้น เป็นเพราะมาตรการด้านความปลอดภัยได้ถูกยกระดับขึ้นมาก โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบิน เช่น องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization – ICAO), สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association - IATA) มูลนิธิมาตรฐานความปลอดภัยทางการบิน (Flight Safety Foundation) รวมถึงทุกบริษัทที่ทำธุรกิจการบิน ที่มีความกวดขันและเข้มงวดอย่างมาก ซึ่งนับตั้งแต่ปี 1997 เป็นต้นมา ตัวเลขอุบัติเหตุทางการบิน ก็เริ่มที่จะคงที่ และมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นน้อยลงไปในทุกๆ ปี

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอุบัติเหตุจะลดน้อยลงไป แต่ถึงกระนั้น เครือข่ายความปลอดภัยทางการบิน ก็ยังคงยืนยันว่า ต้องเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยต่อไป เนื่องจากโอกาสความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในธุรกิจการบินมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากแบตเตอรี่ประเภทลิเธียมไอออน (แบตเตอรี่ที่ใช้ในสมาร์ทโฟน รวมถึงอุปกรณ์เสริม) ปัญหาจากสุขภาพจิต และความเหนื่อยล้า ก็อาจทำให้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมได้เช่นกัน