จ๊อบส์ ดีบี เผยผลสำรวจปี 2560 ทุกธุรกิจจ่ายโบนัสน้อยลง

จ๊อบส์ ดีบี เผยผลสำรวจปี 2560 ทุกธุรกิจจ่ายโบนัสน้อยลง

จ๊อบส์ ดีบี เผยผลสำรวจปี 2560 ทุกธุรกิจจ่ายโบนัสน้อยลง

บริษัทจัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยธุรกิจที่จ่ายโบนัสดีที่สุด พบว่า ธุรกิจยานยนต์ยังคงจ่ายโบนัสมากสุด แต่ภาพรวมทุกธุรกิจจ่ายโบนัสน้อยลง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ

นางนพวรรณ จุลกนิษฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) กล่าวว่า ในการสำรวจความคิดเห็นในเรื่องการจ่ายเงินโบนัสทั้งจากสมาชิกของจ๊อบส์ ดีบี ผู้หางานจำนวน 2,020 ราย และผู้ประกอบการจำนวน 322 องค์กร พบว่า การจ่ายเงินโบนัสยังคงเป็นปัจจัยสำคัญของคนทำงาน โดยนโยบายการจ่ายเงินโบนัส สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานภายในองค์กรตัวเอง รวมถึงการจ่ายโบนัสถือได้ว่า เป็นเครื่องจูงใจสำคัญที่จะสร้างแรงดึงดูดความน่าสนใจให้บุคลากรมีฝีมือจากองค์กรอื่น ย้ายเข้ามาร่วมงานในอนาคต

ทั้งนี้ นางนพวรรณ เปิดเผยด้วยว่า ปัจจุบันการจ่ายโบนัสจะมีด้วยกันสองแบบ ได้แก่ 1. การจ่ายโบนัสแบบการันตี กล่าวคือ เมื่อถึงรอบของการจ่ายโบนัสแล้ว พนักงานภายในองค์กรทุกคนจะได้รับโบนัสอย่างชัดเจนแน่นอน และ 2. การจ่ายโบนัสโดยพิจารณาตามผลงาน ซึ่งส่วนนี้จะเป็นการพิจารณาจากการทำงานตลอดทั้งปี แล้วคำนวณออกมาเป็นโบนัส อย่างไรก็ดีบางองค์กรก็มีการจ่ายโบนัสแบบไฮบริด นั่นคือ การันตีโบนัสให้แล้วบวกเพิ่มจากผลงานของพนักงาน

เมื่อพิจารณาจากการจ่ายโบนัสทั้งสองแบบ พบว่า อุตสาหกรรมที่มีการจ่ายโบนัสสูงสุดเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยจ่ายแบบการันตีและพิจารณาตามผลงาน 2.33 เดือน และ 2.14 เดือนตามลำดับ ส่วนอันดับสองการจ่ายโบนัสแบบการันตีและพิจารณา จะมีความแตกต่างกัน ซึ่งการจ่ายแบบการันตี ธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ่ายที่ 1.31 เดือน ส่วนการจ่ายโบนัสตามผลงานเป็นของธุรกิจด้านการเงิน อยู่ที่ 1.96 เดือน 

สรุป 5 อันดับธุรกิจที่ได้รับโบนัสแบบการันตีสูงสุด

  1. ธุรกิจยานยนต์ เฉลี่ยโบนัส 2.33 เดือน
  2. ธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ่ายที่ 1.31 เดือน
  3. ธุรกิจบริการด้านการเงิน เฉลี่ย 1.16 เดือน
  4. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงธุรกิจจัดเลี้ยง อยู่ที่ 0.89 เดือน
  5. ธุรกิจไอที จ่ายโบนัส 0.86 เดือน

สรุป 5 อันดับธุรกิจที่ได้รับโบนัสแบบพิจารณาตามผลงาน

  1. ธุรกิจยานยนต์ เฉลี่ยโบนัส 2.14 เดือน
  2. ธุรกิจบริการด้านการเงิน เฉลี่ย 1.96 เดือน
  3. ธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ่ายที่ 1.26 เดือน
  4. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงธุรกิจจัดเลี้ยง อยู่ที่ 1.11 เดือน
  5. ธุรกิจไอที จ่ายโบนัส 0.92 เดือน

อย่างไรก็ตามจากการสำรวจของจ๊อบส์ ดีบี พบว่า การจ่ายโบนัสทั้งแบบการันตีและประเมินตามผลงานประจำปี 2560 ลดน้อยกว่าการจ่ายโบนัสเมื่อเทียบกับปี 2559 อย่างไรก็ตามในการจ่ายโบนัสแบบการันตี มีเพียงแค่ธุรกิจไอทีธุรกิจเดียวเท่านั้นที่โบนัสปี 2560 จ่ายมากกว่าปี 2559 

bonus1ผลสำรวจการจ่ายโบนัสแบบการันตีเทียบกับปีก่อน

ส่วนการจ่ายโบนัสแบบพิจารณาตามผลงาน ปี 2560 จ่ายน้อยกว่าปี 2559 ในทุกหน่วยธุรกิจ ซึ่งสาเหตุที่ผู้ประกอบการไทยจ่ายโบนัสน้อยลง มีสาเหตุสำคัญมาจากสภาพเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งยังไม่ฟื้นตัว ทำให้การจ่ายโบนัสจำต้องถูกลดทอนลงไปตามผลประกอบการของบริษัท

bonus2การจ่ายโบนัสแบบพิจารณาตามผลงาน เทียบปี 59 กับปี 60

พร้อมกันนี้ข้อมูลของจ๊อบส์ ดีบี ยังได้เปิดเผยด้วยว่า ผู้ประกอบการไทยมีการจ่ายโบนัสทุกเดือน เพียงแต่การจ่ายโบนัสของผู้ประกอบการไทย จะนิยมจ่ายโบนัสในเดือนธันวาคม รองลงมาคือ มกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วบริษัทที่มีการจ่ายโบนัสทั้งแบบการันตีและพิจารณาตามผลงาน เลือกที่จะจ่ายโบนัสในเดือนธันวาคมมากที่สุดคิดเป็น 39% 

bonus3ตารางการจ่ายโบนัส

สำหรับรูปแบบการทำงานในอนาคตทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ และคนทำงาน จ๊อบส์ ดีบี แนะนำว่า ผู้ประกอบการยุคใหม่ต้องแสดงให้พนักงานเห็นว่า การอยู่ในองค์กรนั้นๆ สามารถผลักดัน มอบโอกาส หรือการเติบโตในสายงานได้ เพราะหากทำไม่สำเร็จจะประสบปัญหาระยะยาว เช่น การสูญเสียพนักงานเก่งๆ ให้กับองค์กรอื่น ส่วนคนทำงานจะต้องเสริมสร้างความรู้ เสริมทักษะใหม่ๆ โดยเฉพาะดิจิทัล เพื่อสร้างโอกาสพร้อมกับยกระดับตำแหน่งการทำงานในอนาคต