สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit
VOA

สนับสนุนเนื้อหา

สายการบินต่างๆ ของอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินทั้งหมดต่อสหภาพยุโรป (EU) หลังจากที่อังกฤษแยกตัวออกจาก EU หากยังไม่มีข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับ

คณะกรรมการสหภาพยุโรปมีคำเตือนไปยังสายการบินทั้งหมดของอังกฤษว่า หลังจากการแยกตัว สายการบินเหล่านั้นจะไม่มีสิทธิบินไปยังประเทศที่เป็นสมาชิกของ EU หรือให้บริการระหว่างประเทศเหล่านั้น

นอกจากนี้สายการบินของอังกฤษยังจะสูญเสียสิทธิการบินภายใต้ข้อตกลงของ EU กับประเทศที่สาม เช่น ข้อตกลง Open Skies ระหว่างสหรัฐฯ กับ EU หากยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงใดๆ ได้ในช่วงสองปีก่อนที่อังกฤษจะแยกตัวอย่างสมบูรณ์

เวลานี้ สายการบินต่างๆ ของอังกฤษกำลังหาทางหลบหลีกโอกาสที่จะสูญเสียสิทธิการบินที่ว่านี้ ด้วยการจับมือร่วมทุนกับสายการบินของประเทศที่ยังเป็นสมาชิกของ EU แทน