คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือครม. เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า เนื่องจากในปัจจุบันสินค้ามีความสลับซับซ้อนด้านเทคโนโลยี

โดยสาระสำคัญของพ.ร.บ.ความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคที่เป็นผู้เช่าซื้อมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้บริโภคที่เป็นผู้ซื้อ เพื่อเรียกร้องให้ผู้ให้เช่าซื้อที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องนั้น ยกตัวอย่างเช่น สินค้าในกลุ่มสมาร์ทโฟน หรือรถยนต์ ที่อยู่ระหว่างการผ่อน เมื่อมีการใช้งานไปสักระยะหนึ่ง แล้วพบว่าสินค้าชำรุดบกพร่อง สามารถใช้สิทธิเรียกร้องได้เท่ากับผู้บริโภคที่เป็นผู้ซื้อทั่วไปได้เลย และสถาบันการเงินผู้ถือกรรมสิทธิ์จะต้องถ่ายโอนสิทธิให้ผู้ซื้อสามารถใช้สิทธิเรียกร้องได้โดยตรง

ส่วนกรณีที่สินค้าชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่การส่งมอบ ให้สันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่า สินค้านั้นชำรุดบกพร่องนับตั้งแต่วันส่งมอบ ยกเว้นว่า ผู้ประกอบธุรกิจสามารถพิสูจน์การชำรุดบกพร่องของสินค้าได้

อย่างไรก็ตามสิทธิของผู้บริโภคในการเรียกร้องสินค้าชำรุดจะมีสิทธิเรียกร้องเป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้บริโภคทราบถึงความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือเมื่อผู้ประกอบธุรกิจได้ปฏิเสธที่จะดำเนินการตามที่ผู้บริโภคร้องขอ

ทั้งนี้ พ.ร.บ.ความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า จะมีข้อยกเว้นอยู่บ้าง นั่นคือ ในกรณีที่ผู้บริโภคทราบอยู่ก่อนแล้วว่า สินค้าดังกล่าวชำรุด เช่น สินค้าขายทอดตลาดตามคำบังคับของศาล ก็จะไม่เข้าข่ายการคุ้มครอง