แบงก์ชาติ อนุมัติจ่ายเงินผ่าน QR Code จ่ายได้ทุกอย่างตั้งแต่อาหารตามสั่งจนถึงแท็กซี่

แบงก์ชาติ อนุมัติจ่ายเงินผ่าน QR Code จ่ายได้ทุกอย่างตั้งแต่อาหารตามสั่งจนถึงแท็กซี่

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงิน และเทคโนโลยีทางการเงิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ร่วมกับสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการชำระเงิน และผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรระดับสากล พัฒนามาตรฐานการจ่ายเงินด้วย QR Code (Thai QR Code Payment) ผ่านระบบพร้อมเพย์

โดยในเวลานี้มีธนาคารที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบการจ่ายเงินด้วย QR Code จำนวน 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารออมสิน ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณามาจากความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยง การคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัย รวมทั้งการเตรียมสาขาและ Call Center ของธนาคาร เพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

จ่ายเงินผ่าน QR Code จ่ายอะไรได้บ้าง?

qrcode

ในส่วนประชาชนทั่วไป อาจสงสัยว่าแล้ว QR Code สามารถจ่ายอะไรได้บ้าง ประเด็นนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย แนะนำว่า การจับจ่ายผ่านระบบ QR Code เหมาะกับการจับจ่ายที่ 'ไม่มีความซับซ้อน' เช่น จ่ายค่าอาหารในร้านอาหารตามสั่ง จ่ายค่าสินค้าภายในร้านของชำขนาดกลางหรือขนาดเล็ก สินค้าในตลาดสด ไปจนถึงบริการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และแท็กซี่ เป็นต้น

ส่วนวิธีการชำระเพียงแค่ใช้ Mobile Application ของธนาคารที่ผ่านเกณฑ์ สแกนไปที่ QR Code ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการชำระค่าบริการ 

โดยในระยะต่อไปของ Thai QR Code Payment คือ การเพิ่มระบบที่รองรับการจ่ายผ่านบัตรเครดิต ไปจนถึงบริการใหม่ๆ ในอนาคต สำหรับร้านค้าที่ต้องการระบบ QR Code ก็สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารทั้ง 5 แห่ง ที่ได้รับการอนุมัติจากธปท. 

qrcodeexample