ครม.ไฟเขียวโครงการผู้สูงอายุรวย 'บริจาคเบี้ยยังชีพ' ให้ผู้สูงอายุรายได้น้อย เริ่ม 1 ธ.ค.

ครม.ไฟเขียวโครงการผู้สูงอายุรวย 'บริจาคเบี้ยยังชีพ' ให้ผู้สูงอายุรายได้น้อย เริ่ม 1 ธ.ค.

ครม.ไฟเขียวโครงการผู้สูงอายุรวย 'บริจาคเบี้ยยังชีพ' ให้ผู้สูงอายุรายได้น้อย เริ่ม 1 ธ.ค.

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้เพียงพอแล้ว เข้าร่วมกองทุนบริจาคเบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โดยโครงการเริ่ม 1 ธันวาคมนี้

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 3.6 ล้านคน

ทั้งนี้ผู้สูงอายุที่มีรายได้เพียงพอ และประสงค์ที่จะไม่ขอรับเบี้ยยังชีพ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมเป็นต้นไปที่สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร หรือในต่างจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือเทศบาลที่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพไว้ โดยผู้สูงอายุที่บริจาคเบี้ยยังชีพหากไม่ประสงค์บริจาคต่อ สามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อ 

นายสุวิชญ ระบุอีกด้วยว่า สำหรับผู้สูงอายุที่บริจาคจะได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ รวมทั้งยังสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เช่นกัน