'ช้อปช่วยชาติ' ลดหย่อนเท่าไหร่ ซื้ออะไรได้บ้าง?

'ช้อปช่วยชาติ' ลดหย่อนเท่าไหร่ ซื้ออะไรได้บ้าง?

'ช้อปช่วยชาติ' ลดหย่อนเท่าไหร่ ซื้ออะไรได้บ้าง?
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อวานนี้ (7 พ.ย. 60) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2560 โดยยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ระหว่างวันที่ 11 พ.ย. – 3 ธ.ค. 60 ในร้านค้าหรือสถานประกอบการที่จดทะเบียน ทั้งนี้การซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวต้องเป็นการซื้อหรือใช้บริการในประเทศเท่านั้น แต่สินค้านั้นไม่รวมถึงการซื้อ สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ น้ำมัน ก๊าซ ค่าธุรกิจนำเที่ยว และค่าที่พัก

โดยสินค้าและบริการที่ไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนมีดังนี้

- สินค้าหรือบริการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้ว เช่น ผักสด ของสด หนังสือ ทองคำแท่ง การรับบริการจากสถานพยาบาล เป็นต้น

- สินค้าหรือบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 0%

- สุรา เบียร์ ไวน์

- ยาสูบ

- น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ

- รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ

- ค่าที่พักและโรงแรม

- ค่านำเที่ยว มัคคุเทศก์

 1gg

สินค้าและบริการที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ มีดังนี้

ค่าซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้า

- ค่าซื้อสินค้าจากร้านค้า duty free

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหารและโรงแรมที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

- ค่าศัลยกรรมกับสถานเสริมความงามที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

- ค่าซื้ออุปกรณ์ตกแต่งรถ อะไหล่รถยนต์

- ค่าซื้ออุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

- ค่าบริการทำสปา นวดหน้า

- ค่าตั๋วหนัง

- ค่าซ่อมรถ ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 11 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2560

- ค่าบริการเทรดหุ้น ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 11 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2560

- ค่าตั๋วเครื่องบินที่บินในประเทศของสายการบินที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มระหว่างวันที่ 11 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2560 โดยต้องซื้อและบินภายในช่วงเวลามาตรการเท่านั้น

ส่วนวิธีการลดหย่อน คือประชาชนที่ซื้อสินค้าและบริการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต้องนำใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบที่ได้จากห้างร้านที่จดทะเบียน VAT กับกรมสรรพากร มาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งสามารถใช้เป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดปีละไม่เกิน 15,000 บาท แต่ผู้ที่มีเงินได้ต่อปีรวมไม่ถึง 150,000 บาท ไม่สามารถลดหย่อนได้ เนื่องจากว่าอยู่ในเกณฑ์ยกเว้นภาษีอยู่แล้ว

สำหรับการลดหย่อนนั้น หลายคนอาจเข้าใจผิดว่าสามารถลดหย่อนจากเงินช้อปปิ้ง 15,000 คือเงินคืนภาษีจากรัฐ 15,000 ได้เลยนั้นเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพราะจะได้เงินคืนภาษีเพิ่มมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินได้ต่อปีและอัตราภาษีของแต่ละบุคคลดังนี้

เงินได้สุทธิ

อัตราภาษี

สิทธิได้เงินคืนภาษีสูงสุด

ไม่เกิน 150,000

ยกเว้น

0

150,000 - 300,000

5%

750

300,000 - 500,000

10%

1,500

500,000 - 750,000

15%

2,250

750,000 - 1,000,000

20%

3,000

1,000,000 - 2,000,000

25%

3,750

2,000,000 - 5,000,000

30%

4,500

มากกว่า 5,000,000

35%

5,250 หรือมากกว่า