“ธนาคารเพื่อการส่งออก...ของคนไทย ช่วยให้คนไทยส่งออกได้อย่างมั่นใจ...ได้เงินแน่นอน

“ธนาคารเพื่อการส่งออก...ของคนไทย ช่วยให้คนไทยส่งออกได้อย่างมั่นใจ...ได้เงินแน่นอน

“ธนาคารเพื่อการส่งออก...ของคนไทย ช่วยให้คนไทยส่งออกได้อย่างมั่นใจ...ได้เงินแน่นอน

     การทำธุรกิจมีความเสี่ยง จึงต้องอาศัยความรอบคอบและแสวงหาเพื่อนคู่คิดทางธุรกิจที่ไว้ใจได้ โดยเฉพาะธุรกิจส่งออก ซึ่งเป็นการติดต่อเจรจาค้าขายข้ามประเทศ หรือข้ามทวีป คุณจึงควรมองหาที่ปรึกษาที่ไว้วางใจได้และเป็นมืออาชีพ

     มิตรแท้ที่ยืนหยัดเคียงข้างธุรกิจส่งออกของไทยมานานกว่าสองทศวรรษ คือ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือที่คุ้นเคยในชื่อ EXIM BANK นั่นเอง

     ด้วยวิสัยทัศน์ของ EXIM Bank ที่ตั้งเป้าจะเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจชั้นนำระดับโลก เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของไทย ปัจจุบัน EXIM BANK จึงมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อนคู่คิดของนักธุรกิจส่งออกของไทยเสมอมา

     หน้าที่ของ EXIM Bank คือ การให้บริการทางการเงินและไม่ใช่การเงินที่เกี่ยวเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของนักธุรกิจไทยในตลาดการค้าโลก รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออกสินค้า หรือบริการจากประเทศไทย และสนับสนุนการได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ และการทำธุรกิจซึ่งมีส่วนช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศหรือสร้างรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

     รูปแบบการให้บริการทางการเงินเพื่อสนับสนุนการส่งออกแบบครบวงจรของ EXIM BANK มีทั้งการให้เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น สินเชื่อระยะกลางและระยะยาว สินเชื่อเพื่อขยายกำลังผลิต สินเชื่อเพื่อการสนับสนุนการขายเครื่องจักร สินเชื่อพาณิชยนาวี สินเชื่อเพื่อการร่วมงานแสดงสินค้า เป็นต้น     นอกจากจะมีเงินทุนทำธุรกิจส่งออกแล้ว คุณอาจยังไม่ปลอดภัยจากความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ EXIM BANK จึงมีบริการที่ช่วยให้คุณมั่นใจในการเสนอเทอมการชำระเงิน หรือตกลงค้าขายกับผู้ซื้อในต่างประเทศ คือ บริการประกันการส่งออก ทั้งแบบระยะสั้น และแบบระยะกลางถึงระยะยาว เพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้ประกอบการ SMEs กล้ารับออร์เดอร์ชาวต่างชาติ และเริ่มต้นส่งออกได้อย่างไร้กังวล โดยจะได้รับการชดเชยความเสียหายจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้า หากมีปัญหาในภายหลัง ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่า “ส่งออกครั้งนั้นๆ จะได้เงินแน่นอน”


     ในปี 2560 EXIM BANK ชูบทบาทใหม่ โดยประกาศยุทธศาสตร์ในการทำหน้าที่รุกสร้างโอกาสการค้าการลงทุนของไทยในตลาดใหม่ เป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนไทยในต่างประเทศ ขยายตลาดรับประกันการส่งออกและลงทุนอย่างครบวงจร ส่งเสริมการค้าและการทำธุรกรรมออนไลน์ และส่งเสริมความรู้ สนับสนุน SMEs ที่มีศักยภาพ

     ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม หรือเลือก EXIM BANK เป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจของคุณได้ที่ www.exim.go.th

 [Advertorial]