ดีเดย์! 7 พ.ย.สมอ.กำหนดมาตรฐานกระติกน้ำร้อน

ดีเดย์! 7 พ.ย.สมอ.กำหนดมาตรฐานกระติกน้ำร้อน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กำหนดมาตรฐานกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2062-2558 มีผลบังคับใช้ 7 พย.

นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า ขณะนี้ สมอ. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่มอก. 2062-2558 มีผลบังคับใช้วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ผู้ทำ ผู้นำเข้า จะต้องขออนุญาตทำและนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามมาตรฐานฉบับนี้ 

ปัจจุบันมีผู้ได้รับอนุญาตให้ทำตาม มอก. 2062-2543 จำนวน 20 ราย อนุญาตให้นำเข้า จำนวน 29 ราย ดังนั้นหากผู้ประกอบการต้องการรักษาสิทธิ์ในการผ่อนผันเพื่อประกอบกิจการตามใบอนุญาตเดิม จะต้องยื่นคำขอตาม มอก. 2062-2558 กับ สมอ. ก่อนวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิผ่อนผันให้ประกอบกิจการตามใบอนุญาตเดิมได้ตามกฎหมาย

สำหรับผู้บริโภคให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานบังคับ ซึ่งติดอยู่บริเวณตัวเครื่อง จึงมั่นใจได้ว่าสินค้า มีความปลอดภัยในการใช้งาน มีคุณภาพ และคุ้มค่า

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า มอก. 2062-2558 อ้างอิงมาจากมาตรฐาน IEC 60335-2-15 (2012) โดยมีเนื้อหาเพิ่มเติมจาก มอก. เดิม เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปคือ มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าและมีการทดสอบระบบดิจิตอลที่ใช้ควบคุมการทำงานต่างๆของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า เช่น ระบบเร่งเดือด ระบบปรับระดับอุณหภูมิ ระบบล็อคฝาอัตโนมัติ ฯลฯ รวมถึงซอฟแวร์ในระบบดิจิตอลที่ติดตั้งในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!