คลังเคาะมาตรการเพิ่มทักษะอาชีพช่วยคนจน ได้ข้อสรุปเดือนธันวาคม

คลังเคาะมาตรการเพิ่มทักษะอาชีพช่วยคนจน ได้ข้อสรุปเดือนธันวาคม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เล็งออกมาตรการเพิ่มทักษะอาชีพช่วยคนจนสรุป ธ.ค. นี้ พร้อมคาด GDP ปี 60 โต 3.8-3.9%

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังโดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า ที่ประชุมได้เตรียมมาตรการช่วงที่ 2 ในการดูแลผู้มีรายได้น้อย หลังจากเริ่มแรกได้ให้การช่วยเหลือผ่านการให้สวัสดิการแห่งรัฐเป็นวงเงินเพื่อซื้อสิ่งของจำเป็นและค่าเดินทาง

โดยในขั้นตอนต่อไปจะมีการอบรมในโครงการต่างๆ เพื่อเสริมทักษะและความสามารถให้กับผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ และข้ามพ้นจากการเป็นผู้มีรายได้น้อย และหากผ่านการอบรมจะสามารถกู้เงินเพื่อลงทุน เพื่อประกอบอาชีพ หรือกิจการ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำผ่านธนาคารของรัฐ ซึ่งทางกระทรวงการคลังอยู่ในระหว่างการศึกษาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ โดยคาดว่าเรื่องทั้งหมดในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และผู้สูงอายุ จะสรุปรายละเอียดได้ในเดือนธันวาคมนี้

นอกจากนี้ที่ประชุมได้ประเมินว่าเศรษฐกิจไทย หรือจีดีพี (GDP) ทั้งปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 3.8 - 3.9 คาดว่าไตรมาส 3 จะขยายตัวร้อยละ 4 และไตรมาส 4 จะขยายตัวได้ร้อยละ 4 ขึ้นไป