นักจิตวิทยาเห็นด้วยโน้มน้าวพนักงานเลิกบุหรี่ พร้อมได้วันหยุดพิเศษเพิ่ม 6 วัน

นักจิตวิทยาเห็นด้วยโน้มน้าวพนักงานเลิกบุหรี่ พร้อมได้วันหยุดพิเศษเพิ่ม 6 วัน

นักจิตวิทยาเห็นด้วยโน้มน้าวพนักงานเลิกบุหรี่ พร้อมได้วันหยุดพิเศษเพิ่ม 6 วัน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

สิงห์อมควัน อาจต้องชั่งใจเป็นพิเศษว่าระหว่างการสูบบุหรี่หรือการเลิกสูบบุหรี่แล้วได้วันหยุดพิเศษเพิ่มอีก 6 วัน อะไรจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่ากัน

Jason O'Callaghan นักจิตวิทยาชาวไอร์แลนด์ นำเสนอว่า บริษัทต่างๆ ควรโน้มน้าวให้พนักงานที่เป็นสิงห์นักสูบให้ตัดสินใจเลิกบุหรี่ได้ง่ายขึ้น โดยใช้จิตวิทยาผ่านการเพิ่มวันหยุดพิเศษให้อีก 6 วัน ซึ่งในเวลานี้บริษัทในญี่ปุ่น Piala Inc. ได้เริ่มนำร่องการเพิ่มวันหยุดพิเศษด้วยวิธีดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ O'Callaghan อธิบายเพิ่มเติมว่า ในช่วงที่พนักงานของแต่ละบริษัทพักงานที่ทำอยู่ลง แล้วหันไปสูบบุหรี่ในสถานที่ต่างๆ จะกินเวลาประมาณ 15 นาที เมื่อคิดค่าเฉลี่ยโดยรวมแล้ว ทางบริษัทมองว่า พนักงานที่ไม่สูบบุหรี่จะต้องทำงานมากกว่าพนักงานที่สูบบุหรี่ ครั้นจะสร้างบทลงโทษสำหรับพนักงานที่พักสูบบุหรี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจพึงกระทำได้ 

ฉะนั้นแล้วการสร้างทางออกที่ประนีประนอม คือการสร้างแรงจูงใจใหม่ๆ ให้กับพนักงานที่สูบบุหรี่ พร้อมกับให้รางวัลทางอ้อมแก่พนักงานที่ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งการได้วันหยุดเพิ่มก็น่าเป็นพนักงานทั่วไปคงจะพอใจ

แน่นอนที่สุดการที่พนักงานของแต่ละบริษัท ไม่มีการสูบบุหรี่ย่อมเป็นผลดี โดยเฉพาะต่อร่างกายตัวเอง ขณะเดียวกันชั่วโมงการทำงานของพนักงานก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วย

หากบริษัทในเมืองไทยสนใจ คิดว่าน่าลองไปปรับใช้ครับ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook