กรุงไทยขายตราสารด้อยสิทธิวงเงินไม่เกิน 2 หมื่นล้าน

กรุงไทยขายตราสารด้อยสิทธิวงเงินไม่เกิน 2 หมื่นล้าน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารกรุงไทย เสนอขายตราสารด้อยสิทธิ เพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 รับดอกเบี้ยคงที่ 3.40 % วงเงินไม่เกิน 2 หมื่นล้านบาท

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารเตรียมออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิ เพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 10 ปี ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดได้หลังจาก 5 ปีนับจากวันที่ออกตราสาร หรือตามที่เงื่อนไขกำหนด วงเงินไม่เกิน 2 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ยของตราสารด้อยสิทธิ เท่ากับ 3.40% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ให้แก่นักลงทุนสถาบัน และ นักลงทุนรายใหญ่

ทั้งนี้ ธนาคารวางแผนจะเปิดจองซื้อให้ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สนใจลงทุน ระหว่างวันที่ 16 – 22 เดือนพฤศจิกายนนี้ ทุกสาขาของธนาคารทั่วประเทศ กำหนดการจองซื้อสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ขั้นต่ำ 1 ล้านบาท เพิ่มจำนวนครั้งละ 1 แสนบาท และผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อขั้นต่ำ 1 ล้านบาท เพิ่มครั้งละ 1 หมื่นบาท  

นายผยง กล่าวอีกว่า การออกเสนอขายตราสารด้อยสิทธิฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคาร และใช้ในการดำเนินงานทั่วไปของธนาคาร เพื่อเสริมความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการขยายสินเชื่อ รองรับการขยายตัวของธนาคารในอนาคต และเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับลูกค้าของธนาคาร โดยตราสารด้อยสิทธิฯ ชุดนี้ จะนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!