พาณิชย์ผลักดันแก้ไขกฎหมายเพื่อสตาร์ทอัพ หวังดึงดูดนักลงทุน

พาณิชย์ผลักดันแก้ไขกฎหมายเพื่อสตาร์ทอัพ หวังดึงดูดนักลงทุน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เตรียมแก้ไขกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อธุรกิจสตาร์ทอัพ หวังดึงดูดนักลงทุน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ.... เพื่อธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้นำร่าง พ.ร.บ.แก้ไขฯ ฉบับดังกล่าวรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และผู้ประกอบการกลุ่มสตาร์ทอัพ จำนวน 4 ครั้ง โดยกรมฯ ได้นำความเห็น/ข้อเสนอแนะทั้งหมด มาทำการวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายฯ ฉบับนี้ และได้ทำการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายฯ ตามที่ได้รับฟังความคิดเห็น พร้อมนำเสนอขอความเห็นชอบจาก ครม.

โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ผ่านความเห็นชอบแล้ว ขั้นตอนต่อไป สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะส่งร่างกฎหมายฯ ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ซึ่งหากผ่านการพิจารณาฯ แล้ว ก็จะดำเนินการส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา 3 วาระ ก่อนตราเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไป

ทั้งนี้ นางอภิรดีมั่นใจว่า กฎหมายดังกล่าว จะช่วยลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ ทำให้การบริหารธุรกิจมีความคล่องตัว ดึงดูดนักลงทุนหันมาสนใจร่วมทุนมากขึ้น พร้อมสร้างแรงจูงใจการทำงานแก่พนักงานได้

โดยในปี 2560 สตาร์ทอัพในประเทศไทย มีมูลค่าทรัพย์สินในตลาดรวมกว่า 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 53,000 ล้านบาท คาดว่าภายในปี 2562 จะมีมูลค่าทรัพย์สินในตลาดรวมไม่ต่ำกว่า 2 - 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 66,000 - 99,000 ล้านบาท

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!