สิงคโปร์ตั้งเป้าลดปริมาณรถยนต์ มุ่งผลักดันขนส่งสาธารณะ

สิงคโปร์ตั้งเป้าลดปริมาณรถยนต์ มุ่งผลักดันขนส่งสาธารณะ

สิงคโปร์ตั้งเป้าลดปริมาณรถยนต์ มุ่งผลักดันขนส่งสาธารณะ

รัฐบาลสิงคโปร์วางแผนลดการเติบโตของรถยนต์ส่วนตัวลง โดยรัฐบาลจะลงทุนสร้างขนส่งมวลชนขึ้นมารองรับภายใน 5 ปี

แม้สิงคโปร์จะเป็นประเทศเล็กๆ แต่นับแล้วเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจสูงมาก และผู้คนจำนวนมากมีรถยนต์ส่วนตัวไว้ใช้งาน จึงทำให้สิงคโปร์ตัดสินใจที่จะหยุดยั้งการเติบโตของการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ จากเดิมที่โตปีละ 0.25% ให้เหลือ 0% โดยมาตรการดังกล่าวจะเริ่มต้นบังคับใช้กุมภาพันธ์ 2018

"สิงคโปร์มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ ดังนั้นแล้วจำเป็นต้องมีการมาตรการจำกัดการเติบโตของรถยนต์ส่วนตัว"

ทั้งนี้รัฐบาลสิงคโปร์ได้เตรียมทางออกไว้เรียบร้อยแล้ว สำหรับการจำกัดปริมาณการใช้รถยนต์และรถส่วนตัวอื่นๆ ในประเทศ ด้วยการลงทุน 28 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ สร้างขนส่งมวลชนประเภทรางและรถบัสภายใน 5 ปีข้างหน้า

โดยมาตรการจำกัดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของทางการสิงคโปร์ มิได้มีจุดมุ่งหมายลดจำนวนใบอนุญาตถือครองรถยนต์ แต่เป็นไปเพื่อลดความอยากการเป็นเจ้าของรถยนต์ลงไป แล้วหันไปใช้ขนส่งสาธารณะแทน

สำหรับสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีระเบียบการถือครองรถยนต์อันสลับซับซ้อนไม่น้อย เนื่องจากผู้เป็นเจ้าของรถยนต์ส่วนตัวจะต้องมีใบอนุญาตการเป็นเจ้าของรถ ซึ่งอาจได้มาจากการประมูล เรียกว่า Certificates of Entitlement และมีสิทธิ์ครอบครองเพียงแค่ 10 ปี เมื่อครบเวลาดังกล่าวจะต้องทำลาย, ส่งออก หรือต่ออายุใบอนุญาตเป็นรายๆ ไป

อย่างไรก็ตามแผนการที่เตรียมไว้ของสิงคโปร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะมีการทบทวนมาตรการนี้อีกครั้งในปี 2020