อาคมเยือนจีนถกIRSCแลกเปลี่ยนความรู้ระบบราง

อาคมเยือนจีนถกIRSCแลกเปลี่ยนความรู้ระบบราง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางเยือนจีน เข้าร่วมประชุม IRSC แลกเปลี่ยนความรู้ระบบรางและความร่วมมือระบบขนส่งมวลชน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมประชุม 27th International Railway safety Council 2017 (IRSC) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการประชุมฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ พัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อยกระดับความปลอดภัยด้านรถไฟ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาชีพรถไฟระหว่างประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการเชื่อมต่อและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านรถไฟในระดับภูมิภาค 

นอกจากนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ได้ปาฐกถาในหัวข้อ The New Railway Development in Thailand ภายใต้ Belt & Road Forum - Session ซึ่งได้สร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมในประเทศไทย โดยเฉพาะระบบราง อาทิ การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพและปริมณฑล การพัฒนาระบบขนส่งทางรางเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านโลจิสติกส์ รวมทั้งแนวทางการพัฒนารถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านในบริบทของ One Belt One Road เป็นต้น พร้อมกับหารือความร่วมมือด้านการขนส่งทางอากาศ ภายหลังประเทศไทยได้รับการปลดธงแดงจาก ICAO ความร่วมมือการควบคุมการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!