รมว.แรงงานลงนครศรีฯขันน๊อตขรก.1-3พ.ย.

รมว.แรงงานลงนครศรีฯขันน๊อตขรก.1-3พ.ย.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เตรียมลงใต้ตรวจเยี่ยมข้าราชการ รับฟังปัญหาลูกจ้างจังหวัดนครศรีธรรมราช 1-3 พฤศจิกายนนี้

นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  มีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแห่งแรกของปีงบประมาณ 2561 ในระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายนนี้ โดยเป็นการพบปะพี่น้องชาวใต้ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการด้านแรงงาน ตลอดจนจะได้ติดตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ใน 9 จังหวัดภาคใต้ตอนบนและตอนกลาง ซึ่งแผนการดำเนินงานของกระทรวงแรงงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้กำหนดวิสัยทัศน์คือ ต้องยุติความเหลื่อมล้ำ ยุติการจ้างงานในรูปแบบที่ไม่เป็นที่ยอมรับ  ยุติความไม่มีประสิทธิภาพ ด้วยการให้ข้าราชการกระทรวงแรงงานทำงานด้วยความเข้มข้นและต้องทุ่มเทกับการทำงาน จนสามารถเป็นที่พึ่งของพี่น้องแรงงานได้ อีกทั้งต้องพัฒนาตนเองให้รองรับกับนโยบายของรัฐบาล ที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0  

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำชับให้หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเพื่อการสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ปัญหาการกระจายรายได้ให้ทั่วถึงและคอบคลุมพี่น้องประชาชนทุกคนทุกกลุ่ม เพื่อให้ทุกคนสามารถก้าวไปข้างหน้าได้พร้อมกัน

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!