คลังปรับกระบวนการจ่ายคืนเงินฝากใน30วัน

คลังปรับกระบวนการจ่ายคืนเงินฝากใน30วัน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงคลัง ปรับแก้ไขกระบวนการจ่ายคืนเงินฝากใน 30 วัน จาก 160 วัน ตามพรบ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ล่าสุดผ่านสนช.แล้ว

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ฉบับที่ พ.ศ. ว่า ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติฯดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วาระ2 และ 3 ให้ตราเป็นกฎหมายในการประชุมสนช.มีทั้งหมด 11 มาตรา  โดยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมสถาบันคุ้มครองเงินฝากและขั้นตอนกระบวนการจ่ายคืนเงินฝากให้แก่ผู้ฝากเงิน ในกรณีที่สถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาตต้องจ่ายเงินคืนแก่ผู้ฝากภายใน 30 วัน หลังจากถูกเพิกถอนจากเดิมกระบวนการ ต้องใช้เวลาทั้งหมด 160 วัน และกำหนดให้ คณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝากรายงานผลการดำเนินงาน ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากเดิมรายไตรมาสเป็นรายครึ่งปีเป็นต้น

อย่างไรก็ตาม หากมีสถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต สถาบันคุ้มครองเงินฝากสามารถจ่ายคืนเงินแก่ผู้ฝากเงินได้ โดยเฉพาะผู้ฝากเงินรายย่อย ตลอดจนช่วยพัฒนากลไกการคุ้มครองเงินฝากแก่ผู้ฝากเงินสร้างความเชื่อมั่นและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตาอสถาบันการเงินในระบบ

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!