SMEsBankตเร่งออกมาตรการช่วยSmesถูกน้ำท่วม

SMEsBankตเร่งออกมาตรการช่วยSmesถูกน้ำท่วม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

SMEs Bank ชี้ SMEs ประสบอุทกภัย 20% เร่งออกมาตรการพักชำระหนี้ช่วยเหลือเยียวยา

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank ) กล่าวว่า เหตอุทกภัยที่เกิดขึ้นส่งผลต่อผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศเพียงร้อยละ 20 ซึ่งส่งผลให้ SMEs ประสบปัญหาชะงักงันในการประกอบธุรกิจ ประกอบกับไม่มีการทำประกันภัยน้ำท่วม ดังนั้นนอกเหนือจากมาตรการช่วงเหลือแพกเกจสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแล้ว ธพว.จะเร่งดำเนินมาตรการสนับสนุนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โครงการพักชำระหนี้ รวมถึงให้เงินทุนสนับสนุนกับ SMEs ที่ประสบปัญหาอุทกภัยให้สามารถปรับปรุงธุรกิจและเสริมสภาพคล่องให้ฟื้นตัว โดยคาดว่า SMEs จะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนในการฟื้นฟู

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!