บอร์ดอคส.แต่งตั้งผอ.คนใหม่แล้วมีผลวันนี้

บอร์ดอคส.แต่งตั้งผอ.คนใหม่แล้วมีผลวันนี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ประธานบอร์ด อคส. ลงนามแต่งตั้ง ผอ.อคส. คนใหม่ 'นางอินทิรา โภคปุณยารักษ์' มีผลแล้ววันนี้

พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า หรือ บอร์ด อคส. เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามแต่งตั้งนางอินทิรา โภคปุณยารักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าคนใหม่ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคมนี้ เป็นต้นไป หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นางอินทิรา ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา และให้มีการลงนามในสัญญาจ้าง โดยที่ประชุมบอร์ด อคส.ได้มีการประชุมหารือในรายละเอียด เพื่อดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา

และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติ มาตรฐานสำหรับคณะกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจพ. ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2543 และมาตรา 21 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้าพ.ศ. 2498 ซึ่งแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้าพ.ศ. 2535 จึงมีมติแต่งตั้งดังกล่าว

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!