พณ.เผยส่งออก 9 เดือนโต 9.3% สูงสุดรอบ 6 ปี

พณ.เผยส่งออก 9 เดือนโต 9.3% สูงสุดรอบ 6 ปี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีฯ พาณิชย์ เผย เศรษฐกิจโลกฟื้น ส่งออก 9 เดือนโต 9.3% สูงสุดรอบ 6 ปี ขณะ ก.ย. บวก 12.2% ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 และสูงสุดเป็นประวัติการณ์

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถิติการส่งออกของประเทศในช่วงเดือนกันยายน 2560 พบว่า การส่งออกของประเทศมีการขยายตัว สูงสุดเป็นประวัติการณ์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.2 โดยเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 คิดเป็นมูลค่ากว่า 21,812 ล้านเหรียญสหรัฐ การนำเข้าขยายตัวร้อยละ 9.73 มูลค่า 18,454 ล้านเหรียญสหรัฐ ดุลการค้าเกินดุล 3,358 ล้านเหรียญสหรัฐ

ในขณะที่การส่งออกในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ขยายตัว สูงสุดในรอบ 6 ปี เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.3 คิดเป็นมูลค่า 175,435 ล้านเหรียญสหรัฐ การนำเข้าขยายตัวร้อยละ 14.8 คิดเป็นมูลค่า 163,203 ล้านเหรียญสหรัฐ ดุลการค้าเกินดุล 12,213 ล้านเหรียญสหรัฐ

โดยการส่งออกที่ขยายตัวนั้น เป็นการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีในทุกตลาดสำคัญ โดยเฉพาะตลาด CLMV จีนและญี่ปุ่น โดยสินค้าที่ส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง คือ สินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมโดยเฉพาะข้าว,ยางพารา น้ำตาลทราย ผักและผลไม้