กรมการค้าฯปรามฉวยโอกาสขึ้นราคาดอกดาวเรือง

กรมการค้าฯปรามฉวยโอกาสขึ้นราคาดอกดาวเรือง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการค้าภายใน ปรามผู้ค้าดาวเรือง ห้ามฉวยโอกาสจำหน่ายราคาสูงเกินสมควร ออกตรวจสอบต่อเนื่อง

จากดอกดาวเรือง ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของประชาชน นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้สำรวจสถานการณ์การจำหน่ายดอกดาวเรือง ที่ตลาดการ์เด้น เซ็นเตอร์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยยอมรับว่าช่วงนี้ดาวเรืองเป็นที่ต้องการจำนวนมาก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กรมการค้าภายในจึงได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยราคาดาวเรืองในขณะนี้ อยู่ที่ต้นละ 25 -100 บาท แล้วแต่ขนาดต้น

ทั้งนี้ กรมฯได้ออกประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่องห้ามฉวยโอกาสจำหน่ายดอกดาวเรือง ต้นดอกดาวเรืองและเมล็ดพันธุ์ ในราคาที่สูงเกินสมควรและให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า เพื่อป้องกันมิให้ผู้ค้าจำหน่ายในราคาสูงเกินสมควร ซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสน 4 หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ และหากพบว่าไม่ปิดป้ายแสดงราคา หรือ จำหน่ายไม่ตรงกับป้ายราคาที่แสดงไว้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน10,000 บาท ในขณะที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการสั่งการ ให้มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!