ปลัดอุตฯ สั่งวางกรอบทำงานไทย-เยอรมัน

ปลัดอุตฯ สั่งวางกรอบทำงานไทย-เยอรมัน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สั่งวางกรอบคณะทำงานประชารัฐไทย-เยอรมัน ดึงเทคโนโลยีพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มอบแนวทางการจัดตั้งคณะทำงานประชารัฐไทย - เยอรมัน เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 ตามนโยบายของภาครัฐ ซึ่งคณะทำงานของฝ่ายไทยจะประกอบด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (เอสซีจี) โดยได้กำชับให้ทุกฝ่ายเร่งวางกรอบความร่วมมือเพื่อร่วมดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ SMEs ของไทยปรับเปลี่ยนใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเฉพาะจากบริษัทเอกชนรายใหญ่ ก่อนที่จะนำแผนดังกล่าวเข้าร่วมหารือกับคณะทำงานประชารัฐฝ่ายเยอรมันในเดือนพฤศจิกายน ประกอบด้วย ประธานหอการค้าไทย - เยอรมัน จะเป็นประธานคณะทำงานร่วมกับเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย และบริษัทเอกชนรายใหญ่ อาทิ บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด (BOSCH) บริษัท SIEMENS เป็นต้น

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!