หอการค้ายึดแนวพระราชดำริพัฒนาปท.เพื่อศก.ยั่งยืน

หอการค้ายึดแนวพระราชดำริพัฒนาปท.เพื่อศก.ยั่งยืน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หอการค้าไทย เดินหน้าช่วยพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริ เพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน มีธรรมาภิบาล ลดความเหลื่อมล้ำ

นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นต้นแบบ และแรงบันดาลใจ ในการสร้างประโยชน์แก่สังคม หอการค้าไทย จึงได้ยึดมั่นการทำงานโดยเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม โดยพันธกิจของหอการค้าไทยจะเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ลดความเหลื่อมล้ำด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งได้จัดตั้งสายงานพัฒนาสังคมและเสริมสร้างธรรมาภิบาล ผ่านการขับเคลื่อนสังคมใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและลดความเหลื่อมล้ำสร้างเป็นการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการ 1 ไร่ 1 แสน การต่อต้านคอรัปชัน และส่งเสริมการสร้างจรรยาบรรณ ในการประกอบธุรกิจ โดยที่ผ่านมาได้จัดทำโครงการจรรยาบรรณดีเด่น รวมถึงจัดทำโครงการข้อตกลงคุณธรรม

ซึ่งเป็นการร่วมมือกับองค์กรต่อต้านคอรัปชันประเทศไทย และกรมบัญชีกลาง เพื่อช่วยสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ซึ่งได้ร่วมดำเนินการไปแล้วกว่า 53 โครงการรวมเป็นวงเงินกว่า 429,000 ล้านบาท ทำให้ประหยัดงบประมาณได้กว่า 6,900 ล้านบาท หรือ ประมาณร้อยละ  19 ของงบประมาณประเทศ

และสุดท้าย การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กและสตรีโดยหอการค้าไทยได้มีการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในภาคธุรกิจกำหนดเป้าหมายว่า ในปี 2561 จะสามารถจ้างงานคนพิการ 55,445 อัตรา ส่วนในปีนี้มีการจ้างงานคนพิการไปแล้วกว่า 46,185 อัตรา และยังได้ขยายการจ้างงานคนพิการไปยังบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะมีการจ้างงานคนพิการเพิ่มขึ้น 1,200 อัตรา

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!