คลัง แย้ม โยกเงินค่าเดินทาง เติมให้ซื้อของในบัตรคนจนเป็น 800 บาท

คลัง แย้ม โยกเงินค่าเดินทาง เติมให้ซื้อของในบัตรคนจนเป็น 800 บาท

คลัง แย้ม โยกเงินค่าเดินทาง เติมให้ซื้อของในบัตรคนจนเป็น 800 บาท
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ปลัดคลัง คาดเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขึ้นเป็น 700 - 800 บาทโดยอาจใช้วิธีการโยกเงินงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทาง โดยรถไฟ รถบขส. มาเติมในส่วนของค่าอุปโภค บริโภคแทน

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณ ไปหาแนวทางในการเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค จากปัจจุบันอยู่ที่ 200-300 บาทต่อบัตรต่อเดือน ว่า กระทรวงการคลังจะเร่งศึกษาการเพิ่มวงเงินในบัตรสำหรับใช้จ่ายสินค้าที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน

ที่ผ่านมาประชาชนที่มีบัตรสวัสดิการยังใช้สิทธิในส่วนของบริการรถไฟ หรือรถ บขส. ที่มีวงเงินเดือนละ 500 บาทค่อนข้างน้อย ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ในการโยกเงินในส่วนนี้ไปเพิ่มให้กับในส่วนของการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ร้านธงฟ้าแทน


ทั้งนี้โครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ มีวัตถุประสงค์หลักคือ จัดสวัสดิการให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด จากข้อมูลที่ได้รับมาเบื้องต้นหลังโครงการได้เปิดใช้ไปแล้วตั้งแต่ต้นเดือนต.ค.ที่ผ่านมา พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้มีการเพิ่มวงเงินในการซื้อสินค้าผ่านร้านธงฟ้ามากขึ้น

ดังนั้นอาจจะเป็นไปได้ที่จะมีการเพิ่มวงเงิน โดยการโยกเงินจากสวัสดิการบางส่วนที่ประชาชนไม่ค่อยได้ใช้บริการมาเพิ่มในส่วนนี้ เช่น อาจจะเพิ่มเป็นเดือนละ 700-800 บาท จากเดิมมี 200-300 บาท ซึ่งการดำเนินการปรับปรุงในครั้งนี้จะไม่กระทบกับวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 60 โดยยังอยู่ที่ 4.19 หมื่นล้านบาท แม้จะมีการปรับเพิ่มวงเงินในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ร้านธงฟ้าก็ตาม