พณ.ร่วมส.ส่งออกข้าวช่วยค่ารถเกี่ยวไร่ละ200บ.

พณ.ร่วมส.ส่งออกข้าวช่วยค่ารถเกี่ยวไร่ละ200บ.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ จับมือผู้ส่งออกข้าวไทย ช่วยเหลือค่ารถเกี่ยวชาวนาลดต้นทุนการผลิต อัตราไร่ละ 200 บาท รายละไม่เกิน 10 ไร่

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย จัดทำ โครงการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพข้าวส่งออกของเกษตรกร โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย จะให้เงินช่วยเหลือค่ารถเกี่ยวนวดข้าวแก่ชาวนา ที่เป็นสมาชิกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ในอัตราไร่ละ 200 บาท รายละไม่เกิน 10 ไร่ ซึ่งมีจำนวนชาวนาเข้ารับการช่วยเหลือทั้งสิ้น 5,363 ราย รวมพื้นที่เพาะปลูกกว่า 45,000 ไร่ ใน 12 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม ร้อยเอ็ด สุรินทร์ นครราชสีมา มหาสารคาม บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ และศรีสะเกษ

ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมเงินช่วยเหลือเกือบ10 ล้านบาท โดยจะเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ของชาวนาแต่ละรายโดยตรง 

โดยในปีนี้ยังได้ร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารบก เตรียมรถเกี่ยวข้าว 10 คัน ในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยว ปี 2560/61 ในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วย

ขณะที่ กรมการค้าภายในก็ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA  เปิดตัวแอพพลิเคชั่น "จองรถเกี่ยว" เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรถเกี่ยวข้าวในพื้นที่ ที่มีปัญหาซ้ำซากในแต่ละปี โดยจะนำร่องใช้ในจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 18 - 19 ตุลาคมนี้

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!