สถาบันไฟฟ้าฯหนุนSMEสู่Smart Electronics

สถาบันไฟฟ้าฯหนุนSMEสู่Smart Electronics
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พร้อมสนับสนุน SME สู่อุตสาหกรรม Smart Electronics คาดปี 60 ส่งออกโต 4% แตะ 57,455 ล้าน$

นายสมบูรณ์ หอตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า สถาบันไฟฟ้าได้เพิ่มบทบาทของห้องปฏิบัติการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDL) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สอดรับกับการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม Smart Electronics ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Internet of Things(IoT), Smart Home Appliance, อุปกรณ์โทรคมนาคม,Embedded Design รวมถึงอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นๆ ที่ต้องอาศัยการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการลดต้นทุนและระยะเวลาให้กับผู้ประกอบการ  ทั้งนี้สถานการณ์การผลิตและการส่งออกของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงเดือน ม.ค.- ก.ค. 2560 มีมูลค่า 33,665.88 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.86 เนื่องจากตลาดส่งออกหลักมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน สหภาพยุโรป และอาเซียน  

ขณะที่แนวโน้มการผลิตสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2560 นี้ คาดว่าในภาพรวมจะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2  และอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 ประมาณการมูลค่าการส่งออกสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ปี 2560 ในภาพรวมจะมีมูลค่าราว 57,455 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 4  เมื่อเทียบจากปีก่อนที่มีมูลค่าส่งออก 55,086  ล้านเหรียญสหรัฐ

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!