อ้อยเข้าหีบฤดูกาลปี60/61แตะ104ล้านตันอ้อยโต10%

อ้อยเข้าหีบฤดูกาลปี60/61แตะ104ล้านตันอ้อยโต10%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

3สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย คาดอ้อยเข้าหีบปี 60/61 โต 10% แตะ 104 ล้านตัน-พื้นที่เพาะปลูกเพิ่ม

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า จากการประเมินภาพรวมผลผลิตอ้อยเข้าหีบในฤดูการหีบอ้อยประจำปี 2560/61 คาดว่าจะอยู่ที่ 104 ล้านตันอ้อย เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 จากปีก่อน  เฉลี่ยเป็นผลผลิตต่อไร่ประมาณ 10.48 ตัน จากปัจจัยการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกอ้อยอยู่ที่ 9.89 ล้านไร่ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ราคาน้ำตาลในตลาดโลกปีนี้ไม่หวือหวา จากปัจจุบันที่มีราคาอยู่ที่ 13.50 - 14.00 เซนต์ต่อปอนด์  

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมการเปิดหีบอ้อยประจำฤดูการผลิตในปีนี้ ทางโรงงานน้ำตาลทรายจะจัดประชุม Workshop ประจำปี 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดหีบอ้อยฤดูการผลิตปี 2560/61 ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560  เพื่อหารือถึงการเพิ่มคุณภาพผลผลิตอ้อย ด้วยการตรวจวัดมาตรฐานคุณภาพอ้อย  ลดปัญหาอ้อยปนเปื้อนและอ้อยไฟไหม้  เบื้องต้นโรงงานน้ำตาลทรายทุกโรงจะเพิ่มระดับความเข้มงวดในการวัดคุณภาพผลผลิตอ้อย เพื่อให้ประสิทธิภาพการหีบสกัดเป็นน้ำตาลทรายได้สูงสุด  

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!