พพ.หนุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก

พพ.หนุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ หนุนชุมชนสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ชูแผน 5 ปี ตั้งเป้าเดินหน้า 33 โครงการ 7 ,372 กิโลวัตต์

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า พพ.ได้สานต่อแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯในเรื่องการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากโครงการพลังน้ำขนาดเล็ก ในการผลิตกระแสไฟฟ้า และยังสามารถเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ในชุมชน รวมถึงการใช้น้ำเพื่อการเกษตร โดยมีแผนการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก และขนาดเล็กมาก อีกกว่า 33 โครงการ ในระยะ 5 ปี รวมกำลังผลิต 7,372 กิโลวัตต์ อาทิ โรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่กำปอง จ.เชียงใหม่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำไอกาเปาะ จ.นราธิวาส โรงไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จ.จันทบุรี เป็นต้น 

ทั้งนี้ ในการดำเนินการได้มุ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เรียกว่า โรงไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า ในรูปแบบการผลิตเองและใช้เอง หรือสามารถนำไฟฟ้าส่วนที่เหลือจำหน่ายเข้าระบบ โดยโครงการดังกล่าว ได้ให้ประชาชนในพื้นที่เป็นผู้บริหารจัดการ พร้อมบำรุงรักษา โดย พพ. จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ในด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้ความช่วยเหลือ เพื่อประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน มีโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก จำนวน 23 แห่ง กำลังการผลิตรวม 59,634 กิโลวัตต์ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2 โครงการ กำลังผลิต 8,930 กิโลวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562  และโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมาก จำนวน 89 แห่ง รวมกำลังผลิต 5,203 กิโลวัตต์ และอยู่ระหว่างก่อสร้างอีก 7 โครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในปี 2562 

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!