ธกส.จัดอุปสมบทหมู่พนักงาน89คนถวายเป็นพระราชกุศล

ธกส.จัดอุปสมบทหมู่พนักงาน89คนถวายเป็นพระราชกุศล
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ธ.ก.ส. จัดพิธีอุปสมบทหมู่พนักงานจำนวน 89 คน ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเบญจมบพิธดุสิตวนาราม

นายอภิรมย์  สุขประเสริฐ  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  เปิดเผยว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ธ.ก.ส.ได้น้อมนำหลักการทรงงาน แนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฏีใหม่ มาเป็นแกนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กร การพัฒนาภาคชนบท เพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืนให้แก่เกษตรกร กอปรกับช่วงเดือนตุลาคม 2560  เป็นเดือนแห่งวันคล้ายวันสวรรคตและพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธ.ก.ส.น้อมถวายความอาลัย โดยอุปสมบทหมู่พนักงาน ธ.ก.ส. จำนวน 89 คน  เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว พร้อมตั้งปณิธานสานต่อคำสอนพ่อสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโครงการต่าง ๆ ของ ธ.ก.ส. เช่น โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ธ.ก.ส. โครงการธนาคารต้นไม้ โครงการฝายชะลอน้ำ โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการเงินสู่ชุมชน เป็นต้น

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!