คนร.มอบ7รสก.ส่งแผนยั่งยืนให้คกก.ฟื้นฟูต.ค.

คนร.มอบ7รสก.ส่งแผนยั่งยืนให้คกก.ฟื้นฟูต.ค.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มอบ 7 รัฐวิสาหกิจ ส่งแผนองค์กรยั่งยืนให้คณะกรรมการฟื้นฟูในต.ค.นี้ พร้อมตั้งบริษัทลูกรฟท.ดูสินทรัพย์ คุมรถไฟสีแดง

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานได้เห็นชอบการแแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจ 7 แห่ง โดยมอบให้รัฐวิสาหกิจทั้ง 7 แห่งจัดทำแผนขับเคลื่อนองค์กรในระยะยาวให้เกิดความยั่งยืนสอดคล้องกับภารกิจหลัก โดยเน้นการให้บริการแก่ประชาชน พร้อมให้จัดทำแผนปฏิบัติการรายปีภายใต้แผนขับเคลื่อนองค์กรในระยะยาว ก่อนให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนฟื้นฟูพิจารณาภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อนำเสนอที่ประชุม คนร. ต่อไป 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าดำเนินการแก้ไขปัญหาองค์กร อาทิ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีความคืบหน้าสามารถลดต้นทุนเงินฝากได้ดีกว่าเป้าหมาย รวมถึงการสรรหาพันธมิตร ซึ่งขณะนี้มีผู้สนใจ 3 ราย โดย คนร. ได้ขอให้เร่งพลิกฟื้นองค์กรควบคู่กับการเจรจาสรรหาพันธมิตรให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2561 

พร้อมกันนี้ คนร. ได้เห็นชอบในหลักการเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) โดยให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดตั้งบริษัทลูก 2 แห่ง ในการบริหารทรัพย์สิน และเพื่อเดินรถและซ่อมบำรุงบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยเน้นย้ำจะต้องเปิดโอกาสให้เอกชนรายอื่นสามารถเชื่อมโยงเข้ามาเพื่อให้เกิดการแข่งขันด้วย

นายเอกนิติ ยังเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมการและสร้างความเข้าใจในร่างพรบ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....  โดยมีนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. พัฒนารัฐวิสาหกิจฯ โดยให้จัดทำแผนและสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สาธารณชน รวมทั้งประสานงานกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการสร้างการรับรู้ให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยยืนยันว่า ร่าง พ.ร.บ. พัฒนารัฐวิสาหกิจฯ เป็นการปฏิรูประบบการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ซึ่งยังคงความเป็นรัฐวิสาหกิจไว้ และไม่ได้มีผลเป็นการแปรรูป หรือถ่ายโอนทรัพย์สินไปยังภาคเอกชน นอกจากนี้ได้เห็นชอบแนวทางการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีองค์ประกอบเทียบเคียงกับร่าง พ.ร.บ. พัฒนารัฐวิสาหกิจฯ เพื่อทำหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และสอดคล้องกับสมรรถนะหลักและนำเสนอ คนร. พิจารณา และกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติ ซึ่งจะการสร้างความโปร่งใสในการสรรหาบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!