พณ.พัฒนาตลาดกลางเพิ่มอำนาจต่อรองให้เกษตรกร

พณ.พัฒนาตลาดกลางเพิ่มอำนาจต่อรองให้เกษตรกร
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เร่งพัฒนาระบบตลาดกลาง เพิ่มอำนาจต่อรองให้เกษตรกร เชื่อมโยงเพื่อนบ้าน

นายวรพันธ์ ประเสริฐยิ่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า กรมฯได้เร่งยกระดับการประกอบธุรกิจ ตลาดกลางผักและผลไม้ของไทยให้สามารถเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม CLMV เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรมีอำนาจต่อรองสูงขึ้น โดยตลาดกลางผักผลไม้ในการส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ปัจจุบันมีอยู่ 19 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งกรมได้เลือกตลาดกลางสำคัญ 6 แห่ง เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบด้วยตลาดกลางที่จังหวัดอุดรธานี,อุบลราชธานี,ราชบุรี,พิษณุโลก, นครศรีธรรมราช เนื่องจากเป็นพื้นที่ใกล้กับชายแดนทำให้สามารถเชื่อมโยงตลาดกับประเทศเพื่อนบ้านได้ง่าย และอีก 1 แห่ง คือ ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากเป็นตลาดขนาดใหญ่และมีระบบการซื้อขายที่ได้มาตรฐาน โดยการพัฒนาดังกล่าวจะช่วยให้ไทยเป็นผู้นำระบบตลาดกลางของผักผลไม้ในอาเซียนได้

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!