ครม.เห็นชอบพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกทำธุรกิจ

ครม.เห็นชอบพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกทำธุรกิจ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ครม. เห็นชอบพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร งบสนับสนุน 4,000 ล้านบาท

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบข้อเสนอการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณภายในกรอบวงเงินงบประมาณ 4,000 ล้านบาท และให้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักการ โดยจัดทำ 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาแพลตฟอร์มกลางในการขออนุมัติ อนุญาตในทุกรูปแบบ โดยใช้แนวคิดลดการซ้ำซ้อนการกรอกข้อมูล เอกสาร ในปีนี้จะดำเนินการให้ได้ 50 บริการ/ใบอนุญาต และในปี 25562 ครอบคลุม 100 บริการ และในปี 2563 ครอบคลุม 150 บริการเพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการอย่างทั่วถึง รวมถึงการยืนยันตัวตนออนไลน์ แทนการเซ็นเอกสาร ตามแนวคิด Smart Id  ระบบของการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าระหว่างประเทศแบบครบวงจร และเชื่อมโยงกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง พร้อมมีการเชื่อมโยงระบบของภาครัฐเชิงรุก เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มกลาง ซึ่งนับเป็นการปฏิรูปครั้งสำคัญ ให้ภาคธุรกิจและประชาชนได้รับบริการจากภาครัฐได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและเชื่อว่าจะช่วยให้การจัดอันดับความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจปรับตัวดีขึ้นจากเดิม ซึ่งประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้ที่ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน https://www.govchannel.go.th

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!