สนข.น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงร.9

สนข.น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงร.9
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สนข. จัดปาฐกถาพิเศษน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 15 ปี สนข.ได้ปฏิบัติภารกิจเสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์แผนแม่บท ด้านการขนส่งและจราจร ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ำแลอากาศ รวมทั้งผลักดันขับเคลื่อนแผนงาน โครงการให้เกิดผลสำเร็จ อาทิ จัดทำแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและการเดินทางในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ด้วยระบบรถไฟฟ้า 10 เส้นทาง จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 8 ปี ตั้งแต่ 2558 - 2565 โดยสนข.ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการขนส่งและจราจร เช่น ถนนวงแหวนรัชดาภิเษก ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม สะพานพระราม 8 มาเป้นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

พร้อมกันนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ต้นแบบแห่งความเพียร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในการแก้ไขปัญหาจราจร ซึ่งพระองค์ทรงเป้นต้นแบบแห่งความเพียร ความมุ่งมั่น ความไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคทั้งปวง และทรงแก้ไขปัญหาด้วยพระอัจริยะภาพ พระปรีชาสามารถ รวมทั้งพระองค์ทรงเป็น ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ ที่ทรงเป็นต้นแบบแห่งการทรงงานด้านวิศวกรรมจราจรของแผ่นดิน

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!