สอน. คาด สรุปราคาอ้อยขั้นต่ำเสร็จไม่เกินพย.

สอน. คาด สรุปราคาอ้อยขั้นต่ำเสร็จไม่เกินพย.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สอน. สรุปหลักการเบื้องต้น กำหนดราคาอ้อยขั้นต้น คาดแล้วเสร็จไม่เกิน พ.ย. พร้อมบังคับใช้ก่อนเปิดหีบอ้อยปี 60/61

นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวถึงกรณีที่เกษตรกรชาวไร่อ้อย และผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาล มีความกังวลในหลักการปฏิบัติและการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น ว่า อาจจะไม่ทันก่อนการเปิดหีบอ้อย ฤดูกาลผลิต ปี 2560/61 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทรายทั้งระบบนั้น สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้ประชุมหารือระหว่างฝ่ายชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง และเมื่อวันที่  4 ตุลาคม 2560 ได้มีการหารือกับผู้แทนชาวไร่อ้อยและผู้แทนโรงงานน้ำตาล จนสามารถหาข้อยุติในหลักการเบื้องต้นได้แล้ว โดยมีแนวทางบริหารราคาน้ำตาลทรายตามกลไกของตลาด และการยกเลิกโควตาน้ำตาลทรายเพื่อให้สอดคล้องต่อหลักเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก (WTO) และจะดำเนินการหารือเพื่อจัดทำรายละเอียดในการดำเนินการ ภายในสัปดาห์หน้า ซึ่งตามขั้นตอนจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม หรือไม่เกินต้นเดือนพฤศจิกายน 2560 เพื่อให้มีผลบังคับใช้ และพร้อมนำไปดำเนินการก่อนการเปิดหีบอ้อยในฤดูการผลิตปี 2560/2561 ต่อไป รวมทั้งการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นในฤดูการผลิต ปี 2560/61 ก่อนการเปิดหีบอ้อยได้อย่างแน่นอน   

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!