ททท.จับมือUNDPเปิดตัวชุมชนตามรอยศาสตร์พระราชา

ททท.จับมือUNDPเปิดตัวชุมชนตามรอยศาสตร์พระราชา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ UNDP เปิดตัวชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา4ชุมชน ผ่านนิทรรศการตลอด 5 วันเต็ม

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ MR. Martin Hart-Hansen รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการภายใต้โครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนนำร่องของโครงการฯ

ทั้งนี้ นายยุทธศักดิ์ กล่าวว่า โครงการตามศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เป็นการผสมผสานระหว่างแผนการตลาดของททท. ตามแนวคิด “Local Experience” หรือ “ประสบการณ์ท้องถิ่น” ที่มุ่งให้นักท่องเที่ยวได้รับความประทับใจจากการเดินทางท่องเที่ยว รวมทั้งได้รับจากวิถีชุมชนต่างๆ  กับ “ศาสตร์พระราชา” ซึ่งเป็นหลักในการทรงงานกับชุมชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช คือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา นำไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยได้เลือกพื้นที่นำร่องเข้าไปดำเนินโครงการ จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนริมน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี, ชุมชนบ้านปงห้วยลาน จังหวัดเชียงใหม่, ชุมชนรอบโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร และชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองส่าน จังหวัดสกลนคร

อย่างไรก็ตาม ททท. คาดว่า โครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” จะสามารถสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งผ่านการจัดการรอบด้าน ตลอดจนการจัดการด้านสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว ที่สามารถเพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน โดยการพัฒนาจะเน้นให้ชุมชนร่วมคิด ร่วมทำด้วยตนเอง อันจะนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งความสำเร็จในพื้นที่ชุมชนนำร่อง 4 แห่งนี้ จะเป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!