อุตตมสั่งกรอ.ทำยื่นคำขอผ่านออนไลน์ให้เสร็จครึ่งแรกปี61

อุตตมสั่งกรอ.ทำยื่นคำขอผ่านออนไลน์ให้เสร็จครึ่งแรกปี61
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบนโยบาย กรอ. พัฒนาสู่ 4.0 ยื่นคำขอผ่านออนไลน์เชื่อมฐานข้อมูล สั่งเร่งรัดให้แล้วเสร็จครึ่งแรกปี 61

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแผนการดำเนินงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ประจำปีงบประมาณ 2561 ว่า การขับเคลื่อนผู้ประกอบการ และการพัฒนาโรงงานสู่อุตสาหกรรม 4.0 เป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งกรอ.จะต้องมีบทบาทส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs สอดรับการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในด้านอื่นๆผ่าน 4 เรื่องที่สำคัญ ได้แก่ การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ ประชาชน ทั่วประเทศ เพื่อลดขั้นตอน ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถตรวจสอบได้ ผ่านการยื่นคำขอและสืบค้นข้อมูลผ่านระบบออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์  โดยกำหนดให้แล้วเสร็จช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 พร้อมจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมระบบบเดียวทั่วประเทศ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.)  การพัฒนาฐานข้อมูลกลาง (Big data) ซึ่งกระทรวงจะเพิ่มงบประมาณประจำปี 2562 เข้ามาพัฒนาการจัดทำฐานข้อมูลให้เกิดการเชื่อมโยงอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น การพัฒนาสร้างเครือข่ายบุคคลที่ 3 (Thrid Party) เข้ามาช่วยกำกับดูแล โดยจะมีการแก้ไขพรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 ให้ครอบคลุมบุคคลที่ 3 เข้ามาทำงานภายใต้การควบคุมของ กรอ. โดยล่าสุดคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาตรวจร่างพรบ. และส่งกลับมาที่กระทรวงอุตสาหกรรม ก่อนที่จะเสนอเข้าที่ประชุมสภานิติบัญญิตแห่งชาติ ( สนช.) พิจารณาได้ภายในปลายปี 2560 นี้ และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปี 2561 

นอกจากนี้ กรอ.จะต้องมุ่งเน้นสนับสนุนผู้ประกอบการ 4.0 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยจัดทำแผนที่ชัดเจน เข่น การพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการ สู่ Smart Technology พร้อมใช้ระบบอินเทอร์เน็ต หรือ Internet of Things (IoT) เข้ามาปรับใช้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการยกระดับผู้ประกอบการรีไซเคิล การบำบัดของเสียในพื้นที่ EEC ให้เกิดการใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น 

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!