เปิดขึ้นทะเบียนต่างด้าวภาคประมง1-31ต.ค.นี้

เปิดขึ้นทะเบียนต่างด้าวภาคประมง1-31ต.ค.นี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมประมงรับนโยบายจัดระเบียบแรงงานเปิดขึ้นทะเบียนต่างด้าวภาคประมงอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ระหว่างวันที 1 –31 ตุลาคม 2560 ใน 22 จังหวัดชายทะเล

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า จากการที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศ ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. 2560 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง โดยอำนวยความสะดวกให้คนต่างด้าวที่ประสงค์ทำงานในเรือประมงอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวทำงานในเรือประมงที่จะออกไปทำการประมงในทะเลโดยประกาศดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เพื่อเป็นการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวตลอดจนเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมง 

ทั้งนี้ สำหรับแรงงานต่างด้าว  สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีที่ประสงค์ทำงาน ในเรือประมงแต่ไม่มีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าวสามารถ มาลงทะเบียนได้กับทางกรมประมง 22 จังหวัดชายทะเลระหว่างวันที 1 –31 ตุลาคม 2560 กรณีคนต่างด้าวมีใบอนุญาตประสงค์จะทำงานในเรือประมงสามารถขอรับหนังสือคนประจำเรือได้ตลอดเวลา แม้สิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว 

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!