ครม.ไฟเขียว!บริจาคเงินเข้ากองทุนยุติธรรมลดภาษี2เท่า

ครม.ไฟเขียว!บริจาคเงินเข้ากองทุนยุติธรรมลดภาษี2เท่า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหักลดหย่อนภาษี 2 เท่า บริจาคให้แก่กองทุนยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือคนจน ต่อสู้คดีในชั้นศาล

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร หรือ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการบริจาคให้แก่กองทุนยุติธรรม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 

สำหรับสาระสำคัญจะเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้ให้กับบุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนยุติธรรม โดยสามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่าของรายจ่ายที่บริจาค โดยบุคคลธรรมดาสามารถบริจาคและนำรายจ่ายมาหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า เมื่อรวมกับการบริจาคแก่สถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ หรือบริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์แก่องค์การหรือสถานสาธารณะกุศล ให้หักภาษีเท่าที่บริจาค แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจาหักค่าใช้จ่ายและหักลกหย่อนอื่นๆแล้ว

ขณะที่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายจ่ายเพื่อบริจาคในกองทุนยุติธรรมสามารถหักลดหย่อนภาษี 2 เท่า แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา และการบำรุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือ สนามกีฬาของเอกชนที่เปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทั่วไปโดยไม่เก็บค่าบริการใดๆ หรือ สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของทางราชการแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ ก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณะประโยชน์และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!