สรท.ห่วงออกกม.ใหม่ไม่ชัดเพิ่มต้นทุนเอกชน

สรท.ห่วงออกกม.ใหม่ไม่ชัดเพิ่มต้นทุนเอกชน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หรือ สรท. ห่วง การออกกฏหมายใหม่ของรัฐบาลไม่ชัดเจน เพิ่มต้นทุนเอกชน กระทบการแข่งขัน

นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หรือ สรท.เปิดเผยว่า สรท. มีความกังวลถึง การออกกฎหมายใหม่ของรัฐบาล ที่จะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการวัตถุดิบขาเข้าของภาคการผลิตรวมถึงส่งผลกระทบต่อนักลงทุนไทยที่ออกไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและต้องนำเข้าสินค้ากลับมาในประเทศเพื่อส่งออก อาทิ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการน้ำ ที่ยังมีความไม่ชัดเจนในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับเกษตรกร ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของภาคการผลิต และภาคการส่งออกได้ หากมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในแหล่งน้ำที่ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนซึ่งถือว่าไม่ยุติธรรมกับภาคเอกชนที่มีการลงทุนเอง ในแหล่งน้ำธรรมชาติ

รวมถึงพระราชบัญญัติสรรพสามิตอาจจะมีผลกระทบทั้งการนำเข้า และการส่งออกในด้านของต้นทุนและระยะเวลาการปรับตัว

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!