ทล.สร้างทางหลวงหมายเลข4สายกระบี่-อ.ห้วยยอด

ทล.สร้างทางหลวงหมายเลข4สายกระบี่-อ.ห้วยยอด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมทางหลวง สร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย กระบี่ – อ.ห้วยยอด ตอน 5 ช่วยอำนวยความสะดวกปชช.เดินทาง หนุนการท่องเที่ยว แก้ปัญหาจราจร

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินงานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย กระบี่ – อ.ห้วยยอด ตอน 5 แล้วเสร็จ ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ในช่วงจังหวัดตรัง – จังหวัดกระบี่ เป็นเส้นทางที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการเมืองจึงได้ดำเนินการปรับปรุงทางหลวงสายดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในการคมนาคมเป็นการขยายจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ระยะทางยาวประมาณ 16.45 กิโลเมตร งบประมาณ 588,804,587 บาท โครงการก่อสร้างดังกล่าว จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคมขนส่ง ระหว่าง จ.กระบี่ – จ.ตรัง ฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย ที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นจะทำให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัย 

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันได้รับความนิยมจากทั้งนักท่องเที่ยวคนไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์จากนักท่องเที่ยวประเทสมาเลเซียและนักท่องเที่ยวสิงคโปร์ ส่งผลทำให้เศรษฐกิจของท้องถิ่นและของประเทศดีขึ้น

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!