ผู้ว่าธปท.แนะSMEทำประกันความเสี่ยงค่าเงิน

ผู้ว่าธปท.แนะSMEทำประกันความเสี่ยงค่าเงิน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่า ธปท. แนะเอสเอ็มอีทำประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนผ่าน FX Option วงเงิน 3 หมื่น ต่อกิจการ

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการเปิดตัวโครงการภายใต้มาตรการเพิ่มขีดความสามารถ และส่งเสริมความรู้ให้กับ SMEs ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนว่า หลังจากที่ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางสำหรับโครงการดังกล่าวจำนวน 500 ล้านบาท เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่มาจากปัจจัยภายนอกและมีความผันผวน ธปท. จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ SMEs  สร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้ และเข้าถึงเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เพราะเป็นเรื่องที่ท้าทาย อีกทั้งในระยะต่อไปโลกจะมีความผันผวนสูงอาจส่งผลกระทบต่อตลาดเงินและตลาดโดยเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น จึงมองว่า การทำประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งจำเป็น และสำคัญ

อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวจะให้ความรู้ และนำเสนอเครื่องมือที่เหมาะสม นอกจากนี้ผู้ประกอบการ SMEs จะได้ทดลองใช้เครื่องมือ FX Option หรือ สามารถซื้อสิทธิในการล็อกอัตราแลกเปลี่ยนไว้ล่วงหน้าวงเงิน 30,000 บาทต่อกิจการ ซึ่งจะช่วยป้องกันความผันผวนจากค่าเงินได้ โดยคาดว่าจะมีเอสเอ็มอีที่ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวประมาณ 17,000 ราย

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!