ธปท.ผนึกคลังจัดการแบงก์พาณิชย์ลักไก่เลี่ยงภาษีออมทรัพย์

ธปท.ผนึกคลังจัดการแบงก์พาณิชย์ลักไก่เลี่ยงภาษีออมทรัพย์
PPTV

สนับสนุนเนื้อหา

ธปท.ประสานงานกับกระทรวงการคลัง จัดการธนาคารพาณิชย์บางแห่ง มีพฤติกรรมการสนับสนุนให้ลูกค้าผู้ฝากเงินหลีกเลี่ยงการชำระภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยรับส่วนที่เกินกว่า 20,000 บาท

เมื่อวันที่ (25 ก.ย. 60) นายรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธปท. กล่าวถึงกรณีที่เป็นข่าวว่า ธนาคารพาณิชย์บางแห่ง มีพฤติกรรมการสนับสนุนให้ลูกค้าผู้ฝากเงินหลีกเลี่ยงการชำระภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยรับส่วนที่เกินกว่า 20,000 บาท นั้น ธปท. ได้ประสานงานกับกระทรวงการคลัง และได้รับทราบเรื่องพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวแล้ว และกำลังตรวจสอบว่า เป็นพฤติกรรมทั่วไปของธนาคาร หรือ เป็นเฉพาะสาขา หรือเฉพาะพนักงานบางคนที่ต้องการดูแลลูกค้ารายใหญ่บางรายเป็นพิเศษ นอกจากนี้ ธปท. จะประสานงานกับกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบว่าธนาคารพาณิชย์อื่นมีพฤติกรรมในลักษณะเช่นนี้หรือไม่ต่อไป

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 22 ก.ย.ที่ผ่านมา นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "โอกาสและความท้าทายของเทคโนโลยีประกันภัยสู่อนาคตไทย" ในงานสัปดาห์ประกันภัยปี 60 ว่า การทำงานของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ควรจะมีธรรมาภิบาล และจริยธรรมในการทำงาน เนื่องจากในสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงการคลังพบว่าสถาบันการเงินใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเอื้อประโยชน์กับคนรวย เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีดอกเบี้ยเงินฝากตามกฎหมาย

ซึ่งหากดอกเบี้ยเงินฝากในบัญชีไม่ถึง 20,000 บาทต่อปี ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% จึงทำให้มีสถาบันการเงินขนาดเล็กบางแห่งที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ และธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายดังกล่าวให้ผู้ที่มีเงินฝากจำนวนมากหากได้ดอกเบี้ยใกล้ถึง 20,000 บาทแล้ว จะให้เจ้าหน้าที่แนะนำปิดบัญชีเพื่อไม่ต้องจ่ายภาษี และเปิดบัญชีใหม่เวียนไปเรื่อยๆ เพื่อให้ได้ดอกเบี้ยโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใด ซึ่งไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการส่งเสริมการฝากเงินของรายย่อย