คลังเข้มแบงก์ใช้ช่องโหว่เลี่ยงภาษีดอกเบี้ยผู้ฝากเงิน

คลังเข้มแบงก์ใช้ช่องโหว่เลี่ยงภาษีดอกเบี้ยผู้ฝากเงิน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีฯ คลัง ชี้แบงก์ใช้ช่องโหว่เลี่ยงภาษีดอกเบี้ยผู้ฝากเงินสั่งสรรพากรหาแนวทางกำชับดูแล

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า  ขณะนี้กระทรวงการคลังพบว่า บางสถาบันการเงิน โดยเฉพาะธนาคารขนาดเล็ก ได้ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเอื้อประโยชน์กับคนรวย ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ ในการหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีดอกเบี้ยเงินฝากตามกฎหมาย ซึ่งหากดอกเบี้ยเงินฝากในบัญชีไม่ถึง 20,000 บาทต่อปี ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย  จึงทำให้มีธนาคารขนาดเล็กบางแห่งที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ และธนาคารขนาดใหญ่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายดังกล่าว  

โดยเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ผู้ที่มีเงินฝากจำนวนมากหากได้ดอกเบี้ยใกล้ถึง 20,000 บาท แล้ว ปิดบัญชีเพื่อไม่ต้องจ่ายภาษี และเปิดบัญชีใหม่หมุนเวียน ซึ่งไม่ตรงกับเจตนาที่ต้องการส่งเสริมผู้ฝากเงินรายย่อย

โดยขณะนี้ได้สั่งการให้กรมสรรพากรศึกษารูปแบบและแนวทางในการปิดช่องโหว่ทางกฎหมายแล้ว  เบื้องต้น มี 2 แนวทาง ได้แก่ การยกเลิกขั้นต่ำยกเว้นการเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก และให้ผู้ที่ได้ดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกิน 20,000 บาท สามารถขอเรียกภาษีคืนกับกรมสรรพากรได้ในช่วงปลายปี และให้หน่วยงานที่กำกับดูแลเข้าไปกำชับ และตักเตือนเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก