ออมสินจัดหมื่นล้านปล่อยกู้พ่อค้า-แม่ค้าสตรีทฟู้ด

ออมสินจัดหมื่นล้านปล่อยกู้พ่อค้า-แม่ค้าสตรีทฟู้ด
PPTV

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารออมสินเตรียมวงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้ประกอบการรายย่อย เช่น พ่อค้า แม่ค้า ที่เป็นผู้ค้าริมทาง หรือสตรีทฟู้ด และผู้ค้าในตลาดสดทั่วประเทศ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย คิดอัตราดอกเบี้ย 0.4-0.6% ต่อเดือน


นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินเตรียมวงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้ประกอบการรายย่อย เช่น พ่อค้า แม่ค้า ที่เป็นผู้ค้าริมทาง หรือสตรีทฟู้ด และผู้ค้าในตลาดสดทั่วประเทศ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย คิดอัตราดอกเบี้ย 0.4-0.6% ต่อเดือน เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับชาวฐานรากทั่วประเทศ คาดว่าจะปล่อยครบวงเงินกู้ภายใน 1 ปี ช่วยเหลือผู้ค้าได้ 2 หมื่นราย

สำหรับเงื่อนไขของสินเชื่อสตรีทฟู้ด ต้องเป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ประกอบกิจการขายอาหาร หรือค้าขายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีสถานที่ประกอบการแน่นอน สามารถติดต่อได้ ระยะเวลาผ่อนชำระคืนสูงสุดไม่เกิน 10 ปี การค้ำประกันจะมีหลักทรัพย์ หรือไม่มีหลักทรัพย์ก็ได้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร แต่สามารถใช้บุคคล หรือบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้ค้ำประกันได้ โดยธนาคารจะพิจารณาหากเป็นผู้ค้าสตีทฟู้ทขายริมทางจะให้กู้ไม่เกิน 2-5 แสนบาทต่อราย แต่หากกู้เพื่อปรับปรุงห้องแถวใช้ค้าขายจะให้กู้ได้สูงสุด 3 ล้านบาท

นอกจากนี้ ธนาคารออมสิน ยังส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายสังคมไร้เงินสดของรัฐบาล ผ่านการชำระเงินด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด โดยใช้แอพพลิเคชั่น GSB Pay และ MyMo บนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะช่วยให้ได้รับความสะดวกในการรับจ่ายเงินทั้งผู้ค้าและผู้บริโภค โดยในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ ธนาคารจะเปิดรับบริการคิวอาร์โค้ดของทุกธนาคาร เพื่อเชื่อมโยงสนับสนุนลดการใช้เงินสดทั่วประเทศ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

สำหรับเมื่อวันที่ 21 ก.ย.ที่ผ่านมา ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรรวม 5 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร กรมอนามัย อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโครงการ Thailand Street Food By GSB เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ ด้วยการยกระดับผู้ค้าขายอาหารริมทาง และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย ให้ได้มีโอกาสสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งทางอาชีพ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ พร้อมเปิดตัวโครงการนี้ ณ ซอยอารีย์สัมพันธ์ เป็นแห่งแรก ภายใต้ชื่องาน “ช้อปเพลิน เดินชิม @อารีย์” จัดต่อเนื่องเป็นเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 21 – 30 กันยายน 2560 และจะขยายดำเนินกิจกรรมตามโครงการนี้ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!