กสทช.สั่ง อมรินทร์ทีวี หยุดโฆษณาเกิน คาดโทษปรับ 1 ล.และ 5 หมื่น/วัน

กสทช.สั่ง อมรินทร์ทีวี หยุดโฆษณาเกิน คาดโทษปรับ 1 ล.และ 5 หมื่น/วัน
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

กสทช. สั่ง ช่อง อมรินทร์ ทีวี ยุติการโฆษณาสินค้าหรือบริการเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หลังตรวจสอบพบรายการ "ทุบโต๊ะข่าว"มีการโฆษณาสินค้าหรือบริการเกิน คาดโทษหากบริษัทฯ ยังฝ่าฝืน ให้ปรับทางปกครองเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท และปรับอีกวันละ 50,000 บาท

นายฐากร เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (20 ก.ย. 2560) ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติให้สำนักงาน กสทช. มีคำสั่งทางปกครองให้ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด หรือ ช่อง อมรินทร์ ทีวี เอชดี ยุติการโฆษณาสินค้าหรือบริการเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งให้ยุติการออกอากาศรายการในลักษณะที่จัดให้มีข้อความหรือข้อมูล ที่มีขนาดพื้นที่รวมกันเกิน 1 ใน 8 ของขนาดพื้นที่หน้าจอโทรทัศน์ อันเป็นการรบกวนการรับชมรายการของผู้ชมโดยไม่มีเหตุผลอันควรทันที

เนื่องจากสำนักงาน กสทช. ตรวจสอบพบว่า การออกอากาศรายการและการโฆษณาของรายการ "ทุบโต๊ะข่าว" ทางช่องอมรินทร์ทีวีว่ามีการโฆษณาสินค้าหรือบริการเกินกว่าชั่วโมงละ 12.30 นาที ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 และวันที่ 20 สิงหาคม 2560 โดยวันที่ 16 ส.ค. 2560 ช่วงเวลา 21.00-22.00 น. มีการโฆษณารวม 18.20 นาที และวันที่ 20 ส.ค. 2560 ช่วงเวลา 21.00-22.00 น. มีการโฆษณารวม 17.39 นาที ซึ่งเป็นการโฆษณาเกินกว่า 12.30 นาที ตามที่กฎหมายกำหนด

รวมถึงการออกอากาศรายการในลักษณะที่จัดให้มีข้อความหรือข้อมูลที่มีขนาดพื้นที่รวมกันเกิน 1 ใน 8 ของขนาดพื้นที่หน้าจอโทรทัศน์ด้วย ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ยังฝ่าฝืน ให้ปรับทางปกครองเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท และปรับอีกวันละ 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตาม นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. แจ้งคำสั่งดังกล่าวไปยังกองทัพบก ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายที่ช่อง อมรินทร์ ทีวี เอชดี ออกอากาศผ่านโครงข่ายดังกล่าวเพื่อทราบ พร้อมกำหนดให้มีหน้าที่ติดตาม กำกับดูแล ไม่ให้ผู้ใช้บริการโครงข่ายมีการกระทำอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค