เลื่อนออกบัตรคนจน7จว. กทม.,ปริมณฑล1.3ล้านใบเป็น17ตค.

เลื่อนออกบัตรคนจน7จว. กทม.,ปริมณฑล1.3ล้านใบเป็น17ตค.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมบัญชีกลาง แจ้งเลื่อนออกบัตรคนจน 7 จังหวัด กทม. ปริมณฑล จำนวน 1.3 ล้านใบ เป็น 17 ตุลาคม เหตุผลิตบัตรแมงมุมไม่ทัน

กรมบัญชีกลาง ขอชี้แจงว่า เนื่องจากผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนใน 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร จำนวนประมาณ 1.3 ล้านคน ซึ่งจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แบบ Hybrid 2 Chips หรือ บัตรแมงมุม เพื่อใช้ชำระค่าสินค้าและค่าโดยสารตามรายการ และวงเงินที่กำหนด แต่การชำระค่าโดยสารรถ ขสมก. รถไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามมาตรฐานกลางระบบตั๋วร่วม ของสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ทำให้ต้องเพิ่มขั้นตอนการผลิตบัตรดังกล่าว จึงทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการค่อนข้างมาก รวมทั้งมีข้อจำกัดทางเทคนิคทำให้ไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตบัตรทั้งหมดให้แล้วเสร็จทัน การใช้งานในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ได้ โดยขณะนี้สามารถผลิตบัตรและทยอยจัดส่งให้หน่วยงานรับลงทะเบียนไปบางส่วนแล้ว 

ดังนั้น เพื่อให้การผลิต การจัดส่ง และการแจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของทั้ง 7 จังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานรับลงทะเบียนใน 7 จังหวัดข้างต้น นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกแจกจ่ายให้ผู้มีสิทธิพร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป