เท่ไม่เบา ! มีผลแล้ว เครื่องหมาย พนักงาน รปภ.รับอนุญาต

เท่ไม่เบา ! มีผลแล้ว เครื่องหมาย พนักงาน รปภ.รับอนุญาต

เท่ไม่เบา ! มีผลแล้ว เครื่องหมาย พนักงาน รปภ.รับอนุญาต
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

มีผลแล้ว ประกาศกำหนด เครื่องหมาย พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558

วันนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ตีพิมพ์ ประกาศคณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัย เรื่อง กําหนดเครื่องหมายของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต พ.ศ. 2560 โดยเห็นว่าเป็นการสมควรกำหนดเครื่องหมายของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต  ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 เป็นเข็มกลัดรูปอาร์มทําด้วยโลหะ ขนาดความสูง 6 เซนติเมตร กว้าง 5 เซนติเมตร ให้ติดเครื่องหมายที่บริเวณกระเป๋าเสื้อข้างซ้าย โดยมีรายละเอียดดังประกาศข้างล่างนี้

 

crt1

 

crt2